Tereny zieleni

 

Generalne wykonawstwo zagospodarowania terenów zielonych - boiska, skwery, kwietniki, zieleń na osiedlach.

 

Nasadzenia w pasach drogowych.

 

Bieżąca konserwacja zieleni na terenach miejskich, zieleń osiedlowa - koszenie trawników, cięcie żywopłotów, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew.

 

Inwentaryzacje drzewostanów, ekspertyzy dendrologiczne.

 

Nadzory inspektorskie prac wykonywanych na terenach zielonych - uprawnienia SITO/NOT.

 

Galeria zdjęć